S jakými závadami se setkávají revizní elektrikáři při provádění elektro revize

Rozvody v hliníku – problém socialistické bytové výstavby. Jedním z důvodů, proč se tehdy využíval hliník, byl zřejmě jeho levný zdroj – maďarská hliníková ruda bauxit. Vyvážel se odtud do zemí socialistického bloku v rámci RVHP. Tehdejší rozvody v hliníku splňovaly veškeré normy, ale ty jsou dnes již zastaralé a navíc používáme jiné, mnohdy náročnější spotřebiče. U hliníku je problém hlavně tepelná roztažnost, což může uvolnit šroubové kontakty v zásuvkách a vypínačích a dojít ke zkratu a požáru. Další problém je stáří izolace kabelů, která může být již zpuchřelá a tudíž nebezpečná.

nářadí elektrikáře

Prověření zásuvek a vypínačů – revize elektro někdy odhalí problém v koncových zařízeních, jako jsou rozvodné krabice, zásuvky nebo vypínače. Měřicí přístroje prokážou, zda postačí pouze vyměnit dotyčný prvek, anebo je nutné jít dál a příčinu závady hledat v samotném rozvodu, tedy zpravidla ve zdi. Tehdy se revize elektro Revize elektro Revtech tak trochu podobá nepříjemnému odhalení při preventivní prohlídce u zubaře – jdete k zubaři v domnění, že váš chrup je zcela v pořádku, a nakonec se ukáže, že je v některé z mezizubních prostor zubní kaz. Pokud je elektrické vedení přerušené někde ve zdi, čeká vás zřejmě vrtání, sekání a s tím spojený hluk, prach a značný nepořádek.

elektrikář při práci

Prodlužovací šňůra – nebezpečný fenomén – představte si situaci, že máte elektrické rozvody v pořádku, fungl nové v mědi, stejně tak všechny spotřebiče i svítidla, a přesto váš byt vyhoří kvůli skutečně hloupé závadě – prodlužovacím šňůrám. Stává se, že je lidé přeceňují a využívají je nevhodným způsobem, např. je zkroutí tak, že jsou extrémně namáhané, anebo na ně položí hranu nábytku, zakrývají je kobercem pod nábytkem, pokládají je v blízkosti zdrojů tepla, nechávají je okusovat zvířaty nebo je přiskřípnou do balkonových dveří či do okna.

Kutilské práce – stejně nebezpečné jsou i různé kutilské zásahy těch, co si „hrají“ na elektrikáře v domnění, že to přece není nic složitého. Elektro revize pak odhaluje i velmi absurdní situace se závadami na uzemnění, nevhodných parametrech vodičů, nesprávně zapojenými prvky, hrozícími zkraty, přerušenou či slabou izolaci atd.