Prevence plechového miláčka před korozí

Kdo by svého mazlíka na čtyřech kolech neopečovával? Jenže při pravidelné údržbě v rámci zejména mytí a úklidu vnitřního interiéru automobilu, je mnohdy opomíjena i údržba a především importantní prevence před vznikem koroze, která je hrozícím nebezpečím i pro mladá auta. Vozidla jsou na silnicích, kde je nejen posypový materiál, ale rovněž výskyt kyseliny, plynu apod., velmi vystavena riziku vzniku právě koroze. A pokud jste majiteli staršího automobilu, pak je tato záležitost pro vás velmi důležitá, neboť čím starší automobil, tím větší boj s korozí.
rezavé auto

Adekvátní ochrana automobilu

1.      Mytí– jestliže se pravidelně o svůj automobil staráte v rámci mytí a poté navoskování, tímto tak velmi eliminujete potenciální vznik koroze. Právě špína a veškerá nečistota je jedním z podnětu pro vznik koroze. Mytím zamezíte vznik špíny, navoskování kvalitním voskem ochráníte vozidlo před poškozením povrchu, tj. laku a též dochází k zábraně vlhkosti.

 

2.      Pravidelná kontrola– je důležité udržovat svého plechového kamaráda co nejvíce v provozu a pravidelně kontrolovat, v případě dlouhodobější nečinnosti a ponechání vozidla k odpočinku, je adekvátní použít speciální sprej proti korozi a tímto automobil ošetřit. Nejvíce náchylností „trpí“ motor, podvozek, kufr a veškeré vnější lakované díly automobilu.

 

3.      Opatrnost nade vše– je důležité dbát opatrnosti i v rámci poškození laku, tj. dávat si pozor na jakékoli potenciální škrábance či ostré předměty, možné mechanické poškození laku apod. To vše pak může způsobit vznik koroze. Neboť v těchto škrábancích a skulinkách vzniká vlhkost a od té už je jen krůček právě ke vzniku koroze.

koroze vozu

4.      Ochrana před solí nejen v zimě – pokud je automobil při jízdě vystaven riziku v rámci styku s posypovou či jinou solí, je tím i třeba věnovat zvýšenou pozornost v rámci údržby, což spočívá v pravidelném mytí a mazání, jedná se především o spodní části automobilu, tímto tak zabráníte potenciálnímu vzniku koroze na vašem autě.