Znalost cizích jazyků? V dnešní době nutnost

Každý člověk je jiný, proto se i cizí jazyky učí jinak. I každý jazyk je jiný. Záleží tedy i na tom, jaký typ jazyka se chcete naučit.
Existuje spousta metod, které je potřeba si před tím, než se pustíte do pro vás nového jazyka, ujasnit. Při učení hraje roli i několik dalších faktorů. Např. věk, vzdělání, nebo jestli už nějaký jazyk umíte.
lupa nad slovníkem.jpg
Na základní škole získává český rodilý mluvčí celkem dobrou znalost jazykového systému češtiny, která jakožto slovanský jazyk je jazykem tzv. flexivním, to znamená, že skloňujeme, časujeme atd. Mohlo by se tedy zdát, že např. ruština, která se dříve vyučovala stejně jako dnes angličtina, není pro Čechy náročná. Když pomineme, že se člověk musí naučit azbuku, je to do určité míry pravda. Nicméně to, co se může zdát jako lehké, může být matoucí. Ve slovanských jazycích se totiž vyskytuje spousta falešných přátel, tj. slov, která v různých jazycích znějí stejně, ale znamenají něco úplně jiného.
cízí pozdravy.png
Základem každého jazyka je kromě znalosti nezbytné gramatiky slovní zásoba. Slovíčka se prostě naučit musíte. Existují odlišné metody, jak to udělat. Samozřejmě je nejlepší, pokud máte po ruce rodilého mluvčího. Jestliže ale tuto možnost nemáte, musíte se v tomto ohledu spolehnout na sebe. Pak máte na výběr např. z těchto způsobů:
1. Vytvořit si slovníček! Jde asi o nejméně vhodnou metodu, slovíčka se sice našprtáte, ale nezapojíte je do kontextu a mohou se vám plést.
2. Učit se slovíčka tematicky! Vytvořit si okruhy podle témat a učit se je v kontextu a bez českého překladu.
3. Kartičky! Šikovná metoda, při které si z jedné strany napíšete slovo v cizím jazyce i s výslovností, na druhou překlad.
Čtěte knihy – existují edice upravené podle jazykových úrovní i se slovíčky. Sledujte filmy v originále i s titulky v jazyce, který se učíte. Tak si spolu se zvukovou podobou nacvičíte i psanou.
Nezapomínejte, že není nutné, a dokonce někdy spíše na škodu, snažit se o překlad každého slova. Při čtení např. využívejte porozumění v kontextu. A nezapomínejte, že jazyk se člověk učí celý život. A že umět cizí řeči se vždycky hodí, jen musíte vydržet!