Mytologie Vikingů


V severské mytologii figurují dvojí božstva. To se rozděluje na božstvo války a božstvo plodnosti. Dále se v severské mytologii kromě bohů objevují rovněž:
o   lidé
o   trpaslíci
o   elfové
o   obři
zdobení z kovu

Nástup konce světa podle Vikingů

Tito všichni se potom nacházejí v devíti světech stromu života, kterému Vikingové říkali Yggdrasil. Konec světa, který se v severské mytologii vyskytuje, se potom nazývá Ragnarök, neboli úpadek bohů. Tento konec světa by však neměl být koncem úplným. Nejprve podle vikingské mytologie nastoupí veliká zima, kdy bude více než rok celý svět pokrytý ledem. Nastoupí temnota a ledové větry zahubí všechno, co se venku objeví. Nastane hladomor a lidé se budou zabíjet navzájem.
výlet na lodi

Bůh Loki se osvobodí

Bájní vlci Skoll a Hati dohoní na obloze bohyni slunce Sol a boha měsíce Maniho a snědí je. Nastane zemětřesení, které osvobodí spoutaného obrovského vlka Fenrira. Silné otřesy rovněž osvobodí hrozivého boha Lokiho a na zemi vylákají Lokiho syna, zemského hada Jörmungandra, který se do této doby schovával a obepínal celou zemi. Tím, jak obrovský had Jörmungandr poleze na pevninu, nastane množství potop. Had Jörmungandr bude navíc chrlit svůj jed do vody i do vzduchu.

Připluje loď s mrtvými

Dále Vikingové popisovali konec světa tak, že se mrtví osvobodí z pekla Helheimu a připlují na lodi, která je tvořena z jejich nehtů. Jejich kapitánem by se měl stát právě osvobozený bůh Loki. Podle severské mytologie tato loď popluje přímo k ostatním bohům, kteří se na tento střet s Lokim připravovali již od počátku.
loď vikingů

Konec bohů

Bohové budou bojovat jak s Lokim a jeho zástupem mrtvých, tak i se samotným hadem Jörmungandrem a obrovským vlkem Fernirem. Ke konci boje všichni bohové zemřou. Následně by měla země hořet ohněm, který bude dosahovat až k nebesům. Tento konec světa Ragnarök by však mělo přežít šest bohů a dva lidé, kteří se schovali v kořenech stromu Yggdrasilu.