Lobbing

Někteří znají ještě slovo lobby, což ovšem směřuje zcela jinam a jedná se o vstupní halu hotelu nebo hotelovou recepci. Příjemně si můžeme také posedět u lobby baru a probrat tam právě problém s významem slova lobbování, lobbista nebo lobbing.
konsultace podnikatele
V našem českém rybníčku asi každému při vyslovení slova lobbista naskočí jméno Marka Dalíka. To je právě bohužel spojeno s uplácením a tím nám vrhá na lobbing špatné světlo. Ale tento negativní význam, který máme s lobbingem automaticky spojený, by neměl být tím hlavním, co nám při vyslovení tohoto slova naskočí. Lobbista je vlastně povolání, na které sice neexistuje žádná škola, ale pro které je dobré mít určitou průpravu. Ideální je mít ekonomické nebo právnické vzdělání, protože je třeba se vyznat v různých zákonech. A samozřejmě mít nějaké ty kontakty. Proto se lobbisty často stávají bývalí politici nebo lidé z vedení různých firem a společností. Mají blízko k cílovým skupinám, na které se pak lobbisté obracejí.
Svůj původ už má toto povolání už ve starověkém Římě, tudíž se nejedná o nic z novodobé politické éry. Lobbista má za úkol prosazovat zájmy nějaké společnosti nebo skupiny a dbát na to, aby právě její zájmy byly zohledněné například při vytváření nebo schvalování zákonů, či různých předpisů a pravidel.
podnikatelka s brýlemi
Jen v Bruselu jich je celá řada, protože právě rozhodnutí Evropské unie mohou mít velký dopad na podnikání a úspěch na trhu mnoha význačných i méně významných firem. A každá se snaží ovlivnit, co se dá. Čestný lobbista také dodržuje jakási pravidla korektnosti a nenabízí žádné úplatky, ani jiná zvýhodnění za to, že právě zájmy firmy, kterou zastupuje, budou zohledněny. Tady si ale musí každý do svědomí sáhnout sám. Za nikoho nelze klást ruku do ohně.
Takže nehleďte na lobbisty jen skrze prsty, není každý špatný člověk jen proto, že nějaký jedinec toto povolání očernil.